Συζήτηση για το Μάη του ’36 στη Θεσσαλονίκη


meramagioudphfodh
Στα πλαίσια του προγράμματος συζητήσεων του 23ου κάμπινγκ Antinazizone-YRE θα γίνει η συζήτηση:
Μέρα μαγιού μου μίσεψες: η εργατική εξέγερση του Μάη του ’36 στη Θεσσαλονίκη
– Γιάννης Παπίας